Splošne informacije in kontakti

Strokovno podporo razvoju knjižnic v sodelovanju z drugimi oddelki Narodne in univerzitetne knjižnice zagotavlja Oddelek za izobraževanje, razvoj in svetovanje (IRIS). Dejavnost oddelka vključuje:

  • obveščanje strokovne javnosti o novostih v stroki in o dejavnosti knjižnic,
  • organizacijo izobraževanj za knjižnične delavce in uporabnike,
  • organizacijo in izvajanje bibliotekarskih izpitov,
  • sodelovanje pri izvedbi postopkov priznavanja strokovnih nazivov v knjižnični dejavnosti,
  • uredništvo portala Knjižničarske novice,
  • vodenje javne evidence (razvida) knjižnic,
  • zbiranje, obdelovanje in posredovanje statističnih in drugih podatkov o delovanju knjižnic,
  • izdelava analiz, poročil, preglednic, popisov in drugih dokumentov o delovanju knjižnic,
  • preverjanje izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične javne službe ter
  • dodeljevanje identifikacijskih številk za knjižnice in sorodne organizacije (SIGLA/ISIL).

Oddelek skrbi tudi za koordinacijo svetovalne dejavnosti za knjižnice. Vprašanja, povezana z delovanjem knjižnic, lahko knjižnice zastavite z vnosom v obrazec STROKOVNA VPRAŠANJA.

Oddelek skrbi tudi za zbiranje, analizo ter predstavitev statističnih in drugih podatkov o delovanju knjižnic. Delo je tesno povezano z Oddelkom za raziskave, ki izvaja raziskave s področja bibliotekarske in informacijske znanosti ter pripravlja različna strokovna gradiva, ki podpirajo delovanje knjižnic in knjižničnega sistema. Predstavitev raziskovalne skupine NUK ter tekočih in zaključenih raziskovalnih projektov je dostopna na spletni strani Raziskovalna dejavnost.

 

Kontakt

Svetovanje
Milena Bon
T: (01) 2001 210
E: milena.bon@nuk.uni-lj.si

Svetovanje
Damjana Vovk
T: (01) 2001 176
E: iris@nuk.uni-lj.si
     

Portal Knjižničarske novice (glavni urednik)
Gregor Škrlj
T: (01) 2001 170
E: gregor.skrlj@nuk.uni-lj.si
Splet: knjiznicarske-novice.si

Razvid knjižnic
Linda Škufca
T: (01) 2001 138
E: iris@nuk.uni-lj.si
Splet: razvid.nuk.uni-lj.si

     
Izobraževanje
Nataša Knap
T: (01) 2001 139
E: natasa.knap@nuk.uni-lj.si
Splet: izobraževanje
Bibliotekarski izpiti
Polona Marinšek
T: (01) 2001 160
E: polona.marinsek@nuk.uni-lj.si
Splet: izobraževanje
     
BibSiSt
mag. Damjana Tizaj Marc
T: (01) 2001 177
E: damjana.tizaj@nuk.uni-lj.si
Splet: bibsist.si