Statistični podatki o knjižnicah

Narodna in univerzitetna knjižnica v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 92/15) zbira, obdeluje ter posreduje statistične podatke o delu splošnih, visokošolskih, specialnih in šolskih knjižnic ter nacionalne knjižnice. Statistične meritve o delu knjižnic za poročevalsko obdobje, tj. koledarsko leto, praviloma potekajo od 1.–15. marca naslednjega leta. Meritve šolskih knjižnic potekajo v oktobru po zaključenem poročevalskem obdobju, ki je v tem primeru šolsko leto.

Podrobnejše informacije o statističnih meritvah knjižnic ter ustrezna navodila za knjižnice so objavljena na spletni strani BibSiSt. Prek spletne strani BibSiSt lahko dostopate tudi do statističnih podatkov in kazalcev uspešnosti delovanja knjižnic. Za zbiranje, obdelovanje in posredovanje statističnih in drugih podatkov o delovanju knjižnic je od 1. januarja 2020 pristojen Oddelek za raziskave (ODRAZ).

 

Kontakt

mag. Damjana Tizaj Marc
Oddelek za izobraževanje, razvoj in svetovanje
T: (01) 2001 177
E: damjana.tizaj@nuk.uni-lj.si

Letni načrt statističnih raziskovanj NUK za leto 2022

Letni načrt statističnih raziskovanj NUK za leto 2021

Pravilnik o statističnih meritvah knjižnic NUK (2020)

Infografike (2020)