Statistični podatki o knjižnicah

Podrobnejše informacije o statističnih meritvah knjižnic ter ustrezna navodila za knjižnice so objavljena na spletni strani BibSiSt.si. Prek spletne strani BibSiSt lahko dostopate tudi do statističnih podatkov in kazalcev uspešnosti delovanja knjižnic.

Za zbiranje, obdelovanje in posredovanje statističnih in drugih podatkov o delovanju knjižnic je od junija 2022 pristojen Oddelek za izobraževanje, razvoj in svetovanje.