Pridobitev SIGLE/ISIL

Informacije kako pridobiti siglo in seznam dodeljenih sigel najdete na spletni strani BibSiSt.si.