Uspešno javno nastopanje

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki se pri delu srečujejo z javnim nastopanjem.

CILJI: Udeležence seznaniti z osnovnimi veščinami uspešnega javnega nastopanja ter jim predstaviti tehnike za samozavesten in sproščen nastop ter verodostojno, prepričljivo in samozavestno argumentiranje.
Udeleženci delavnice:

 • spoznajo in osvojijo veščine dobrega govornika v različnih okoliščinah za vse življenje, 
 • odpravijo strah in tremo pred nastopanjem, razvijejo suveren nastop in v njem uživajo, 
 • se izurijo v nastopanju (pred različnimi javnostmi: pred odločevalci, na konferencah, v medijih), 
 • se znajdejo v neugodnih ali težkih situacijah za odgovarjanje, 
 • osvojijo uspešno odgovarjanje za medije, 
 • osvojijo minutno predstavitev vaše knjižnice ali storitve, 
 • osvojijo, kako povedati dobro in zanimivo vsebino (da pritegne).

VSEBINA:

 • osnove različnih vrst nastopanja ter značilnosti javnega nastopanja in zanimivega predstavljanja
 • pomen neverbalnega komuniciranja, bontona in oblačenja 
 • odpravljanje treme
 • kaj vsebinsko zanimivega in privlačnega povedati v minuti
 • nastopanje v številnih situacijah pred različnimi javnostmi (od zaposlenih, uporabnikov, obiskovalcev ali odločevalcev do medijev)
 • promocija knjižnice ter projektov, ki jih vodite 
 • prepričevanje
 • reagiranje v različnih težkih ali nepredvidljivih situacijah
 • nastopanje na sestankih, konferencah itd. 

NAČIN IZVEDBE: predavanje, predstavitve, praktično delo

KRAJ IZVEDBE: Italijanska ulica 8, Ljubljana (studio izvajalca tečaja) 

Izvedba: mag. Andreja Jernejčič (Lin&Nil, d.o.o.)

Kotizacija: 140 €

Prijavite se