Uporaba orodij umetne inteligence v knjižnicah

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki že uporabljajo oziroma želijo uporabljati orodja umetne inteligence pri svojem delu.

CILJ: Udeležence seznaniti s praktično uporabo umetne inteligence v knjižnicah, dobrimi praksami in pastmi, na katere morajo biti knjižnice pozorne.

VSEBINA
•    dileme pri uporabi orodij umetne inteligence
•    iskanje ustreznih orodij in aplikacij ter njihova uporaba v knjižnicah (storitve, prireditve, primeri dobrih praks)
•    aplikacije za iskanje odgovorov in ustvarjanje besedil (ChatGPT, MS Copilot, Gemini, Perplexity)
•    aplikacije za oblikovanje in ustvarjanje slik (Midjourney, Leonardo AI, Ideogram, Dall-E, Adobe Firefly)
•    aplikacije za oblikovanje avdio in video posnetkov (Suno, Beatoven, Loudly, Gen-2, Pika Labs)
•    izdelava pogovornega robota/chatbot
•    praktični prikaz uporabe orodij umetne inteligence v knjižnicah

NAČIN IZVEDBE: predavanja, praktično delo

Izvedba: Urban Golob (Centralna ekonomska knjižnica)

Kotizacija: 70 €

Za prijavo se registrirajte