Novosti v knjižničarstvu

PROGRAM, 19. 6. 2024

10.00–10.30

mag. Miro Pušnik (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani): Predstavitev izvajanja akcijskega načrta za odprto znanost

10.30–11.00

dr. Sabina Fras Popović, dr. Polona Vilar (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta): Bralne navade strokovnih delavcev: predstavitev ciljnega raziskovalnega projekta Bralni vzori: bralne navade strokovnih delavcev v vrtcih, šolah in fakultetah ter splošnih knjižnicah (CRP V5-2361)

11.00–11.15

dr. Mojca Rupar Korošec (Narodna in univerzitetna knjižnica): Sodelovanje nacionalnih knjižnic Slovenije in Norveške na področju digitalne humanistike

11.15–11.30

ODMOR

11.30–11.50

mag. Zdenka Kamenšek, Tanja Turšek (Institut informacijskih znanosti): Predstavitev platforme COBISS Ela za izposojo e-knjig

11.50–12.05

Marjan Gujtman (Ministrstvo za kulturo), mag. Aleš Klemen (Mestna knjižnica Ljubljana): Vloga splošnih knjižnic v kulturni politiki EU

12.05–12.20

Veronika Potočnik, Mojca Trtnik (Narodna in univerzitetna knjižnica): Meje se spreminjajo, gradivo ostaja: digitalizacija patentnih spisov v Narodni in univerzitetni knjižnici

Izvedba: /

Kotizacija: /