Oblikovalsko razmišljanje za knjižničarje

Delavnica je namenjena knjižničarjem, ki jih zanima uporaba metode »Design Thinking« pri reševanju vsakodnevnih izzivov in iskanju inovativnih rešitev pri knjižničarskem delu. Delavnica bo potekala v hrvaškem jeziku.

CILJI: Udeležence naučiti uporabljati metodo »Design Thinking« pri načrtovanju in izvedbi prenovljenih uporabniških storite ter predstaviti načela oblikovalskega razmišljanja za reševanje vsakodnevnih preizkušenj v knjižnici na drugačen način. Izzivi, s katerimi se danes soočajo vsi knjižničarji, so resnični, kompleksni in raznoliki. Zato zahtevajo nove perspektive, nova orodja in nove pristope. Načrtovalno razmišljanje ali metodologija za reševanje problemov oblikovalskega razmišljanja nam omogoča, da skupaj odkrijemo, kaj želijo naše skupnosti in eksperimentiramo pri ustvarjanju storitev, programov in procesov, da bi zadovoljili njihove spreminjajoče se potrebe.

VSEBINA:

  • teorija »Design Thinking« metode
  • predstavitev praktičnih primerov metode »Design Thinking«
  • delo v skupinah pri reševanju konkretnega primera

NAČIN IZVEDBE: predavanje in praktično delo v skupinah

Izvedba: mag. Dragana Koljenik (Hrvatski zavod za knjižničarstvo, Narodna in univerzitetna knjižnica Zagreb)

Kotizacija: 70 €

Prijavite se