Mediji kot vir informacij

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki jih zanimajo mediji kot kraj artikulacij družbenih vprašanj in konfliktov.

CILJ: Udeležence seznaniti s problematiko medijske pristranosti ter z načini, kako iz različnih medijskih poročanj razbrati, kaj je bil dogodek.

VSEBINA:

  • množični mediji skozi zgodovinski pregled od začetkov časopisja do moderne dobe
  • nastanek posameznih medijev, njihova vpetost v družbo, načini pridobivanja informacij, oblike poročanja, pojavitev avtorskih člankov in prikaz zgodovine časopisnih žanrov, kot so intervju, vojno dopisništvo, komentar, gledališka kritika, polemika itd.
  • svoboda izražanja in cenzura ter z njo povezane konfiskacije, sodni pregoni in medijske strategije, kako bralcem sporočati »prepovedane teme«
  • prepletanje ustvarjalcev medija z bralci in publiko, graditev fenomena javnosti, torej medija kot kraja artikulacij družbenih vprašanj in konfliktov

NAČIN IZVEDBE: predavanja, diskusija

Izvedba: dr. Bernard Nežmah (Visokošolsko izobraževanje Bernard Nežmah s.p.)

Kotizacija: 80 €

Prijavite se