BibSiSt – kako se izogniti najpogostejšim napakam pri izpolnjevanju poročila o delu knjižnice

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki izpolnjujejo statistične vprašalnike za poročanje o delu knjižnic.

CILJI: Udeležence seznaniti z načinom in časovnim načrtom izvedbe statističnih meritev ter prikazati uporabo interaktivnega vprašalnika.

VSEBINA: Na tečaju bodo predstavljeni vzorci vprašalnikov za poročanje o delu knjižnic ter najpogostejša vprašanja in napake, ki se pojavljajo ob njihovem izpolnjevanju. 

Prijavljene vabimo, da morebitna vprašanja s področja vsebine tečaja vnaprej pošljejo na elektronski naslov izobrazevanje@nuk.uni-lj.si.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve

Tečaj je namenjen zaposlenim v šolskih knjižnicah.

Izvedba: Linda Škufca, mag. Damjana Tizaj Marc (NUK)

Kotizacija: /