Izobraževanje knjižničarjev za poučevanje finančne pismenosti – osnovna in napredna raven

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki bodo izvajali izobraževanja s področja finančne pismenosti za uporabnike knjižnic. 

TERMIN: 15. (spletno okolje) in 30. marec 2023 (NUK)

CILJ: Udeležence opolnomočiti za poučevanje uporabnikov s področja finančne pismenosti.

VSEBINA: Tečaj je sestavljen iz 11 modulov ter finančne delavnice v Banki Slovenije in Bankariumu.

 • finančno načrtovanje in osebni proračun
 • krediti in posojila
 • zavarovanja
 • obisk Banke Slovenije in Bankariuma (delavnica)
 • finančni sistem
 • varčevanje in naložbe
 • spletno bančništvo
 • spletno nakupovanje
 • varstvo potrošnikov in njihove pravice
 • varnost financ na spletu
 • dedovanje
 • zaposlovanje v pokoju

NAČIN IZVEDBE: kombinirano učenje: tečaj se izvaja v spletni obliki kot samostojno izobraževanje v spletni učilnici Moodle ob podpori predavateljev. Prvi dan je skupno srečanje z uporabo aplikacije Zoom, drugi dan srečanje v NUK, namenjeno vprašanjem in odgovorom, delavnici v Banki Slovenije in Bankariumu.

Po vseh uspešno končanih nalogah vseh modulov dobi udeleženec potrdilo za vsako raven, knjižnica pa certifikat za izvajanje usposabljanj uporabnikov z dostopom do vseh modulov finančne pismenosti za izvajanje izobraževanj. Udeležencem brez andragoško pedagoških znanj ali izkušenj priporočamo udeležbo na tečaju Izobraževanje knjižničarjev za poučevanje odraslih v spletnem učnem okolju.

Marčevski termin tečaja je odpovedan. Tečaj bomo izvedli (predvidoma) v drugi polovici leta.

Izvedba: Milena Bon, dr. Alenka Kavčič Čolić (NUK), Alina Meško (Zveza potrošnikov Slovenije)

Kotizacija: 100 €