Izobraževanje knjižničarjev za poučevanje odraslih v spletnem učnem okolju

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki usposabljajo odrasle uporabnike knjižnic.

CILJI: Udeležence seznaniti z osnovami poučevanja odraslih v spletnem učnem okolju.

VSEBINA
Poučevanje odraslih: 

 • uvod k poučevanju odraslih
 • kako se odrasli učijo
 • preproste rešitve za boljše sodelovanje
 • reševanje konfliktov
 • uporabna spletna orodja za izobraževanje odraslih 
 • etični kodeks izobraževalca – primer na področju finančnega opismenjevanja
 • ocenjevalni test/preizkus pridobljenega znanja

Spletni tečaji – namigi in orodja:

 • uvod in ključna priporočila
 • kako načrtujem spletno usposabljanje (metodološke smernice)
 • izbrana orodja za podporo izvajanju spletnih usposabljanj (pregled)
 • orodja niso vse
 • ne naredite teh napak

NAČIN IZVEDBE: kombinirano učenje – tečaj se izvaja v spletni obliki kot samostojno izobraževanje v spletni učilnici Moodle ob podpori predavateljev. 

Izvedba: Milena Bon, dr. Alenka Kavčič Čolić (NUK)

Kotizacija: 70 €

Prijavite se