Izločanje, odpis in inventura v šolski knjižnici

Tečaj je namenjen šolskim knjižničarjem, ki želijo izpopolniti svoje znanje pri izločanju, odpisu in inventuri v šolski knjižnici.

CILJ: Razrešitev dilem, s katerimi se šolski knjižničarji soočajo pri izločanju, odpisu in inventuri knjižničnega gradiva.

VSEBINA

  • zakonodajni okvirji za izločanje, odpis in inventuro
  • izločanje in odpis knjižničnega gradiva
  • inventura v šolski knjižnici
  • primeri iz prakse in odgovori na vprašanja

Prijavljene vabimo, da morebitna vprašanja s področja vsebine tečaja vnaprej pošljejo na elektronski naslov izobrazevanje@nuk.uni-lj.si.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve

Izvedba: Tereza Poličnik-Čermelj, Gregor Škrlj (NUK)

Kotizacija: 70 €

Prijavite se