Iskanje in uporaba e-virov v knjižnicah

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki uporabnikom zagotavljajo dostop do elektronskih časopisov in elektronskih knjig. Udeležba je priporočljiva tudi za knjižničarje, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit.

CILJI: Udeležence seznaniti z različnimi elektronskimi viri, razlikami med uporabniškimi vmesniki, značilnostmi elektronskih časopisov in elektronskih knjig ter odprtim dostopom.

VSEBINA:

 • nabava elektronskih informacijskih virov v knjižnicah
 • zagotavljanje dostopa do elektronskih virov
 • pomen elektronskih časopisov v znanstvenem informiranju, tipični načini uporabe
 • značilnosti uporabniških vmesnikov za uporabo elektronskih časopisov
 • komercialni servisi elektronskih časopisov, ki so dostopni v Sloveniji – pregled in vaje iskanja
 • servisi elektronskih časopisov v odprtem dostopu, licenčni režimi odprtega dostopa, pomen odprtega dostopa
 • slovenska znanstvena periodika v elektronski obliki, pomen Digitalne knjižnice Slovenije 
 • pomen elektronskih knjig
 • značilnosti uporabniških vmesnikov za elektronske knjige
 • komercialni servisi elektronskih knjig, ki so dostopni v Sloveniji 
 • elektronske knjige v odprtem dostopu
 • pomen agregatorjev elektronskih knjig 
 • NUK – storitev E-knjige po naročilu
 • izposoja elektronskih knjig

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje

Izvedba: Nataša Jordan (NUK)

Kotizacija: 50 €

Za prijavo se registrirajte