Avtorsko pravo za knjižnice

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki želijo okrepiti znanje s področja avtorskega prava in izvedeti odgovore na konkretna vprašanja, povezana z avtorskimi pravicami, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. 

TERMIN: december 2024

CILJ: Udeležence seznaniti s primeri reševanja avtorskopravnih vprašanj, s katerimi se lahko srečajo v praksi.

VSEBINA: V okviru tečaja bodo predstavljene osnove avtorskega prava s ponazoritvijo primerov iz prakse knjižnic ter novosti, ki jih knjižnicam prinaša implementacija Direktive (EU) 2019/790 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu v slovenski pravni red. 

Izvedba: Urša Chitrakar (CŠH odvetnice)

Kotizacija: /

Za prijavo se registrirajte