Angleščina za knjižničarje

TERMINI: Izobraževanje bo potekalo ob ponedeljkih in petkih, septembra in oktobra. 

Datumi:  26., 30. september, 3., 7., 10., 14., 17. in 21. oktober 2022

ČAS: 9.00–10.30

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki želijo osvežiti ali nadgraditi znanje strokovne angleščine.

CILJI: Izboljšati komunikacijo v angleškem jeziku, razširiti strokovno besedišče in spodbuditi udeležence za pisanje strokovnih besedil.

VSEBINA: Poudarek tečaja bo na strokovnem pisnem in govornem komuniciranju v angleškem jeziku. Znanje bo podano glede na različne potrebe udeležencev po sporazumevanju v tem jeziku. Poseben sklop bo namenjen komuniciranju na spletu.

NAČIN IZVEDBE: delavnica

Izvedba: LanguageSitter d. o. o.

Kotizacija: 210 €

Prijavite se