Permanentno izobraževanje za knjižničarje

 • Avtorsko pravo za knjižnice

  Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki želijo okrepiti znanje s področja avtorskega prava in izvedeti odgovore na konkretna vprašanja, povezana z avtorskimi pravicami, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.  TERMIN: december 2024 CILJ: Udeležence seznaniti s primeri reševanja avtorskopravnih vprašanj, s katerimi se lahko srečajo v praksi. VSEBINA: V okviru …

  Za prijavo se registrirajte

 • BibSiSt – kako se izogniti najpogostejšim napakam pri izpolnjevanju poročila o delu knjižnice

  Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki izpolnjujejo statistične vprašalnike za poročanje o delu knjižnic. CILJI: Udeležence seznaniti z načinom in časovnim načrtom izvedbe statističnih meritev ter prikazati uporabo interaktivnega vprašalnika. VSEBINA: Na tečaju bodo predstavljeni vzorci vprašalnikov za poročanje o delu knjižnic ter najpogostejša vprašanja in napake, ki se pojavljajo ob …

 • Iskanje in uporaba e-virov v knjižnicah

  Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki uporabnikom zagotavljajo dostop do elektronskih časopisov in elektronskih knjig. Udeležba je priporočljiva tudi za knjižničarje, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit. CILJI: Udeležence seznaniti z različnimi elektronskimi viri, razlikami med uporabniškimi vmesniki, značilnostmi elektronskih časopisov in elektronskih knjig ter odprtim dostopom. VSEBINA: nabava elektronskih informacijskih virov …

  Prvi prihajajoči termin: 09. 05. 2024 ob 09:00 (Računalniška učilnica, Turjaška 1) Za prijavo se registrirajte

 • Izboljšanje komunikacije na družbenih omrežjih

  Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki skrbijo za predstavljanje knjižnic na družbenih omrežjih. CILJ: Udeležence seznaniti s pripravo načrta komuniciranja na družbenih omrežjih, zakonitostmi posameznih komunikacijskih kanalov ter ustreznimi odzivi na sovražni in diskriminatorni govor. VSEBINA:  •    komunikacijske zakonitosti posameznih omrežij (Facebook, Instagram, X, LinkedIn, Tik Tok) •    razvoj komunikacijske strategije …

  Prvi prihajajoči termin: 21. 03. 2024 ob 09:00 (Računalniška učilnica, Turjaška 1) Za prijavo se registrirajte

 • Izobraževanje za učinkovito iskanje digitalnih vsebin na portalu Digitalne knjižnice Slovenije

  Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki se želijo seznaniti z naprednimi možnostmi iskanja vsebin na portalu Digitalna knjižnice Slovenije. CILJI: Udeležence seznaniti s funkcionalnostmi portala Digitalna knjižnica Slovenije in jih usposobiti za samostojno iskanje digitalnih vsebin po portalu. VSEBINA: Predstavitev funkcionalnosti portala Digitalna knjižnice Slovenije (dLib.si), ki omogoča enostaven dostop do …

  Prvi prihajajoči termin: 06. 03. 2024 ob 10:00 (Na spletu (ZOOM)) Za prijavo se registrirajte

 • Kako ohraniti sebe v komunikacijskih zagatah z uporabniki in sodelavci

  Izobraževanje je namenjeno zaposlenim v knjižnicah.  CILJ: Udeležence seznaniti z različnimi oblikami težavnega vedenja, jih naučiti prepoznati zahtevno vedenje in le-tega ločiti od težavnega vedenja ter prikazati uporabo veščine asertivne komunikacije. VSEBINA:  • tehnike asertivne komunikacije • kaj nas podpira pri zahtevnem vedenju • vrste težavnega vedenja in kako z njim …

  Prvi prihajajoči termin: 10. 04. 2024 ob 09:00 (Leskoškova 12) Za prijavo se registrirajte

 • Orodja za analizo podatkov o delu knjižnice

  Izobraževanje je namenjeno knjižničarjem, ki se želijo usposobiti za analiziranje podatkov o delu knjižnice, okrepiti znanje programa MS Excel ter se spoznati s programom MS Power BI. CILJ: Udeležence usposobiti za analiziranje podatkov, pridobljenih iz sistema COBISS ali drugih virov s programoma MS Excel in MS Power BI. VSEBINA: baze …

  Prvi prihajajoči termin: 07. 05. 2024 ob 09:00 - 08. 05. 2024 ob 15:30 (Računalniška učilnica, Turjaška 1) Za prijavo se registrirajte

 • Popravila manjših poškodb na knjigah

  Delavnica je namenjena knjižničarjem, ki pri svojem delu potrebujejo veščine za manjša popravila knjig. CILJ: Udeležence naučiti osnovnih veščin popravil knjig in jih usposobiti za samostojno delo pri popravilu manjših poškodb na gradivu. VSEBINA: knjiga in njeni sestavni deli različni tipi vezav, postopki izdelave materiali, hramba in zaščita knjižničnega gradiva rokovanje z …

  Prvi prihajajoči termin: 14. 05. 2024 ob 09:00 (Leskoškova 12) Za prijavo se registrirajte

 • Strateški pristop k pripravi knjižničnih prireditev

  Delavnica je namenjena knjižničarjem, ki koordinirajo prireditveno dejavnost v knjižnici oziroma vodijo posamezne sklope knjižničnih prireditev.  CILJ: Udeležence seznaniti s pomenom in namenom knjižničnih prireditev, pripravo koncepta prireditvene dejavnosti v knjižnici ter oblikovanjem smernic za načrtovanje knjižničnih prireditev za različne ciljne skupine uporabnikov. VSEBINA:  •    pomen in namen knjižničnih prireditev …

  Prvi prihajajoči termin: 03. 04. 2024 ob 09:00 (Leskoškova 12) Za prijavo se registrirajte

 • Učinkovito delo knjižničarskega tima

  Tečaj je namenjen vsem knjižničnim delavcem, ki delajo v skupinah in želijo izboljšati rezultate tovrstnega dela. CILJ: Udeležence seznaniti z veščinami timskega dela, dejavniki uspešnih timov in spretnostmi za učinkovito vodenje tima. VSEBINA: •    kdaj timsko delo in kdaj ne •    osnovne osebnostne karakteristike in njihov pomen za uspešno delovanje …

  Prvi prihajajoči termin: 28. 03. 2024 ob 09:00 (Leskoškova 12) Za prijavo se registrirajte

 • Učinkovito referenčno delo v sodobni knjižnici

  Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki delajo oz. se usposabljajo za delo v referenčni službi in želijo spoznati novosti na tem področju. CILJ: Udeležence seznaniti s sodobno referenčno službo v knjižnici. VSEBINA: knjižnice v sodobni informacijski družbi (značilnosti sodobne informacijske družbe in vloga knjižničarjev v njej) spremenjene potrebe in ravnanja uporabnikov v …

  Prvi prihajajoči termin: 29. 03. 2024 ob 09:00 (Računalniška učilnica, Turjaška 1) Za prijavo se registrirajte

 • Uporaba orodij umetne inteligence v knjižnicah

  Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki že uporabljajo oziroma želijo uporabljati orodja umetne inteligence pri svojem delu. CILJ: Udeležence seznaniti s praktično uporabo umetne inteligence v knjižnicah, dobrimi praksami in pastmi, na katere morajo biti knjižnice pozorne. VSEBINA:  •    dileme pri uporabi orodij umetne inteligence •    iskanje ustreznih orodij in aplikacij …

  Žal so trenutno so vsi razpisani termini polno zasedeni.

 • Odprta znanost in zakonska ureditev področja

  Izobraževanje je namenjeno knjižničarjem, ki se želijo seznaniti z osnovnimi elementi področja odprte znanosti ter vplivom odprte znanosti na knjižnice. CILJ: Udeležencem predstaviti slovenski zakonodajni okvir področja odprte znanosti ter jih seznaniti s temeljnimi načeli politik odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. VSEBINA: •    prednosti odprte znanosti za družbo •   …

  Žal so trenutno so vsi razpisani termini polno zasedeni.

 • Infrastruktura odprte znanosti

  Izobraževanje je namenjeno knjižničarjem, ki se želijo seznaniti z nacionalno infrastrukturo odprte znanosti ter z raziskovalno infrastrukturo v evropskem prostoru. CILJ: Udeležence seznaniti z definicijo in pomenom raziskovalne infrastrukture. Spoznali bodo nacionalno infrastrukturo odprte znanosti v Sloveniji ter temeljna načela delovanja Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC) in novimi usmeritvami za …

  Prvi prihajajoči termin: 22. 05. 2024 ob 09:00 (Računalniška učilnica, Turjaška 1) Za prijavo se registrirajte

 • Vrednotenje znanstvenoraziskovalnega dela

  Izobraževanje je namenjeno knjižničarjem, ki se želijo seznaniti z razvojem na področju vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela v Sloveniji. CILJ: Udeležence seznaniti z zakonodajnim okvirjem razvoja na področju vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela v Sloveniji. VSEBINA: •    ERA - evropski raziskovalni prostor •    podlage v Zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti •    vrednotenje znanstvenoraziskovalnega …

  Prvi prihajajoči termin: 15. 05. 2024 ob 09:00 (Računalniška učilnica, Turjaška 1) Za prijavo se registrirajte

 • Raziskovalni podatki in ravnanje z njimi

  Izobraževanje je namenjeno knjižničarjem, ki se pri delu srečujejo z vprašanji glede ravnanja z raziskovalnimi podatki. CILJ: Udeležence seznaniti s temeljnimi načeli ravnanja z raziskovalnimi podatki. Spoznali bodo različne tipe in formate raziskovalnih podatkov, načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki, metapodatke raziskovalnih podatkov ter načela deljenja raziskovalnih podatkov po načelih FAIR. …

  Prvi prihajajoči termin: 11. 09. 2024 ob 09:00 (Računalniška učilnica, Turjaška 1) Za prijavo se registrirajte

 • Integriteta pri znanstvenoraziskovalnem delu

  Izobraževanje je namenjen knjižničarjem, ki se želijo podučiti o pomenu etike in integritete pri znanstvenoraziskovalnemu delu. CILJ: Udeležence seznaniti s pomenom raziskovalne etike in integritete ter s tem povezanimi praksami in evropskimi ter nacionalnimi dokumenti. VSEBINA: •    integriteta •    raziskovalna etika •    prevare in nesprejemljive prakse •    evropski dokumenti o …

  Prvi prihajajoči termin: 24. 10. 2024 ob 10:00 (Računalniška učilnica, Turjaška 1) Za prijavo se registrirajte

 • Odprti izobraževalni viri (OER) v knjižnicah

  Izobraževanje je namenjen knjižničarjem, ki se želijo seznaniti z odprtimi izobraževalnimi viri. CILJ: Udeležencem predstaviti slovenski zakonodajni okvir področja odprte znanosti ter jih seznaniti s temeljnimi načeli politik odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. VSEBINA: •    koncepti OER •    smernice OER •    prednosti OER •    licenciranje in avtorske pravice •   …

  Prvi prihajajoči termin: 05. 11. 2024 ob 09:00 (Računalniška učilnica, Turjaška 1) Za prijavo se registrirajte