Permanentno izobraževanje za knjižničarje

 • ABC šolskega knjižničarstva

  Tečaj je namenjen šolskim knjižničarjem, ki želijo izpopolniti svoje znanje za delo v šolski knjižnici. CILJI: Udeležencem predstaviti organizacijo in delo v šolski knjižnici ter jim predstaviti možnosti optimizacije dela in jih seznaniti z zakonskimi obveznostmi delovanja knjižnice. VSEBINA: zakonodajni in sistemski okvirji delovanja šolske knjižnice načrtovanje ter izvedba del in nalog v šolski knjižnici šolske …

  Prvi prihajajoči termin: 27. 11. 2023 ob 09:00 (Računalniška učilnica, Turjaška 1) Prijavi se

 • Avtorsko pravo za knjižnice

  Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki želijo okrepiti znanje s področja avtorskega prava in izvedeti odgovore na konkretna vprašanja, povezana z avtorskimi pravicami, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.  CILJ: Udeležence seznaniti s primeri reševanja avtorskopravnih vprašanj, s katerimi se lahko srečajo v praksi. VSEBINA: V okviru tečaja bodo predstavljene …

  Prijavi se

 • BibSiSt – kako se izogniti najpogostejšim napakam pri izpolnjevanju poročila o delu knjižnice

  Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki izpolnjujejo statistične vprašalnike za poročanje o delu knjižnic. CILJI: Udeležence seznaniti z načinom in časovnim načrtom izvedbe statističnih meritev ter prikazati uporabo interaktivnega vprašalnika. VSEBINA: Na tečaju bodo predstavljeni vzorci vprašalnikov za poročanje o delu knjižnic ter najpogostejša vprašanja in napake, ki se pojavljajo ob …

 • Iskanje in uporaba e-virov v knjižnicah

  Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki uporabnikom zagotavljajo dostop do elektronskih časopisov in elektronskih knjig. Udeležba je priporočljiva tudi za knjižničarje, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit. CILJI: Udeležence seznaniti z različnimi elektronskimi viri, razlikami med uporabniškimi vmesniki, značilnostmi elektronskih časopisov in elektronskih knjig ter odprtim dostopom. VSEBINA: nabava elektronskih informacijskih virov …

  Prvi prihajajoči termin: 08. 05. 2023 ob 09:00 (Na spletu (ZOOM)) Prijavi se

 • Isti cilj, različne poti

  Tečaj je namenjen vsem, ki želijo vzpostaviti učinkovito in predvsem konstruktivno komunikacijo ter v svojem delovnem okolju delovati usklajeno. CILJ: Izboljšanje in krepitev odnosov, medosebne komunikacije ter posledično delovne klime. VSEBINA: Skozi humoren način se boste sprehodili skozi svoje močne in šibke točke ter izvedeli, kako učinkovito in drugače pristopiti …

  Prvi prihajajoči termin: 12. 04. 2023 ob 09:00 (Na spletu (ZOOM)) Prijavi se

 • Izločanje, odpis in inventura v šolski knjižnici

  Tečaj je namenjen šolskim knjižničarjem, ki želijo izpopolniti svoje znanje pri izločanju, odpisu in inventuri v šolski knjižnici. CILJ: Razrešitev dilem, s katerimi se šolski knjižničarji soočajo pri izločanju, odpisu in inventuri knjižničnega gradiva. VSEBINA:  zakonodajni okvirji za izločanje, odpis in inventuro izločanje in odpis knjižničnega gradiva inventura v šolski …

  Prvi prihajajoči termin: 19. 10. 2023 ob 09:00 - 20. 10. 2023 ob 12:30 (Na spletu (ZOOM)) Prijavi se

 • Izobraževanje in delavnica kriznega komuniciranja

  Delavnica je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s komuniciranjem v nepredvidenih situacijah. KRAJ IZVEDBE: Italijanska ulica 8, Ljubljana (prostori izvajalca izobraževanja) CILJ: Udeležence seznaniti z načini odgovarjanja v težkih, kriznih, nepričakovanih situacijah tako med sodelavci, uporabniki in kot tudi v medijih.  VSEBINA: V uvodnem delu bodo udeleženci …

 • Izobraževanje knjižničarjev za poučevanje finančne pismenosti – osnovna in napredna raven

  Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki bodo izvajali izobraževanja s področja finančne pismenosti za uporabnike knjižnic.  TERMIN: 15. (spletno okolje) in 30. marec 2023 (NUK) CILJ: Udeležence opolnomočiti za poučevanje uporabnikov s področja finančne pismenosti. VSEBINA: Tečaj je sestavljen iz 11 modulov ter finančne delavnice v Banki Slovenije in Bankariumu. finančno načrtovanje …

 • Izobraževanje knjižničarjev za poučevanje odraslih v spletnem učnem okolju

  Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki usposabljajo odrasle uporabnike knjižnic. CILJI: Udeležence seznaniti z osnovami poučevanja odraslih v spletnem učnem okolju. VSEBINA:  Poučevanje odraslih:  uvod k poučevanju odraslih kako se odrasli učijo preproste rešitve za boljše sodelovanje reševanje konfliktov uporabna spletna orodja za izobraževanje odraslih  etični kodeks izobraževalca – primer na …

  Prvi prihajajoči termin: 14. 06. 2023 ob 09:00 (Na spletu (ZOOM)) Prijavi se

 • Izobraževanje za učinkovito iskanje digitalnih vsebin na portalu Digitalne knjižnice Slovenije

  Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki se želijo seznaniti z naprednimi možnostmi iskanja vsebin na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. CILJI: Udeležence seznaniti s funkcionalnostmi portala Digitalna knjižnica Slovenije in jih usposobiti za samostojno iskanje digitalnih vsebin po portalu. VSEBINA: Predstavitev funkcionalnosti portala Digitalna knjižnice Slovenije (dLib.si), ki omogoča enostaven dostop do …

  Prvi prihajajoči termin: 04. 10. 2023 ob 10:00 (Na spletu (ZOOM)) Prijavi se

 • Mediji kot vir informacij

  Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki jih zanimajo mediji kot kraj artikulacij družbenih vprašanj in konfliktov. CILJ: Udeležence seznaniti s problematiko medijske pristranosti ter z načini, kako iz različnih medijskih poročanj razbrati, kaj je bil dogodek. VSEBINA: množični mediji skozi zgodovinski pregled od začetkov časopisja do moderne dobe nastanek posameznih medijev, …

  Prvi prihajajoči termin: 14. 09. 2023 ob 11:00 - 15. 09. 2023 ob 13:30 (Leskoškova 12) Prijavi se

 • Odličnost pri pisanju poslovnih besedil

  Tečaj je namenjen vsem, ki bi radi izboljšali svojo pisno komunikacijo. CILJI: Osvežiti jezikovna pravila (pravopisna in slovnična), s katerimi lahko pravilno in prepričljivo napišemo različne besedilne vrste, seznaniti se z jezikovnimi novostmi, spoznati pravila jezikovnega bontona in spoznati pravila netikete (pisanje elektronskih sporočil). VSEBINA:  splošne značilnosti pisnega sporočanja pravopisne …

  Prvi prihajajoči termin: 13. 09. 2023 ob 09:00 (Leskoškova 12) Prijavi se

 • Odprta znanost - občanska znanost v knjižnicah

  Izobraževanje je namenjeno knjižničarjem, ki se želijo seznaniti z možnostmi sodelovanja na področju občanske znanosti.  CILJ: Udeležence seznaniti s konceptom občanske znanosti in jih povabiti k razmisleku za sodelovanje knjižnic na tem področju. VSEBINA: Koncept občanske znanosti: Občanska znanost (angl. citizen science) predstavlja koncept znanstvenoraziskovalnega dela, pri katerem so na …

  Prvi prihajajoči termin: 20. 04. 2023 ob 10:00 (Na spletu (ZOOM)) Prijavi se

 • Orodja za analizo podatkov o delu knjižnice

  Izobraževanje je namenjeno knjižničarjem, ki se želijo usposobiti za analiziranje podatkov o delu knjižnice, okrepiti znanje programa MS Excel ter se spoznati s programom MS Power BI. CILJ: Udeležence usposobiti za analiziranje podatkov, pridobljenih iz sistema COBISS ali drugih virov s programoma MS Excel in MS Power BI. VSEBINA: baze …

  Prvi prihajajoči termin: 17. 10. 2023 ob 09:00 - 18. 10. 2023 ob 15:30 (Računalniška učilnica, Turjaška 1) Prijavi se

 • Popravila manjših poškodb na knjigah

  Delavnica je namenjena knjižničarjem, ki pri svojem delu potrebujejo veščine za manjša popravila knjig. CILJ: Udeležence naučiti osnovnih veščin popravil knjig in jih usposobiti za samostojno delo pri popravilu manjših poškodb na gradivu. VSEBINA: knjiga in njeni sestavni deli različni tipi vezav, postopki izdelave materiali, hramba in zaščita knjižničnega gradiva rokovanje z …

  Prvi prihajajoči termin: 19. 05. 2023 ob 09:00 (Leskoškova 12) Prijavi se

 • Uporabnost spletnih orodij v šolski knjižnici

  Tečaj je namenjen šolskim knjižničarjem, ki želijo pri svojem delu uporabljati različna spletna orodja. CILJ: Udeležence seznaniti z uporabnimi aplikacijami in spletnimi orodji za delo v šolski knjižnici. VSEBINA: kompetence šolskega knjižničarja izobraževanje s pomočjo aplikacij in spletnih orodij uporaba brezplačnih aplikacij ter spletnih orodij v šolski knjižnici praktično delo Prijavljene vabimo, da …

  Prvi prihajajoči termin: 04. 12. 2023 ob 09:00 (Računalniška učilnica, Turjaška 1) Prijavi se

 • Trening obvladovanja stresa

  Delavnica je namenjena vsem, ki pri svojem delu čutijo posledice prekomernih obremenitev in z njimi povezan stres.  CILJI: Udeležence seznaniti z vajami in strategijami za obvladovanje stresa ter načini preprečevanje izgorevanja.  VSEBINA:  kdo sem in kako delujem – pomen samozavedanja pri obvladovanju stresa razumevanje stresa in njegovih manifestacij opozorilni znaki …

  Prvi prihajajoči termin: 11. 05. 2023 ob 09:00 (Leskoškova 12) Prijavi se

 • Učinkovito referenčno delo v sodobni knjižnici

  Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki delajo oz. se usposabljajo za delo v referenčni službi in želijo spoznati novosti na tem področju. CILJ: Udeležence seznaniti s sodobno referenčno službo v knjižnici. VSEBINA: knjižnice v sodobni informacijski družbi (značilnosti sodobne informacijske družbe in vloga knjižničarjev v njej) spremenjene potrebe in ravnanja uporabnikov v …

  Prvi prihajajoči termin: 17. 04. 2023 ob 09:00 (Na spletu (ZOOM)) Prijavi se

 • Usposabljanje svetovalcev za odprto objavljanje

  Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki uporabnikom zagotavljajo informacije o odprto dostopnih virih (elektronskih časopisih in knjigah), zagotavljajo pomoč avtorjem pri objavah v odprtem dostopu ter preverjajo verodostojnost revij za objave. CILJ: Udeležence seznaniti z novostmi na področju odprtega dostopa in pastmi, ki jih povzročajo sporne založniške prakse. VSEBINA: objave v …