Tečaj za začetnike v stroki – Modul 2: Osnove varovanja in zaščite knjižničnega gradiva

Tečaj je namenjena knjižničarjem, ki se želijo seznaniti z osnovami varovanja in zaščite knjižničnega gradiva. Za kandidate za bibliotekarski izpit za knjižničarja je udeležba na tečaju obvezna.

CILJI: Udeležence seznaniti s teoretičnimi osnovami in praktičnimi postopki varovanja in zaščite gradiva ter prikazati, kako lahko manjše posege na knjižničnem gradivu opravijo sami.

VSEBINA:

 • identifikacija različnih vrst črnil, papirja ter njihova trajnost
 • sestavni deli knjige, knjižne vezav
 • vzroki poškodb gradiva
 • optimalni pogoji hranjenja različnih vrst nosilcev informacij
 • pravilno opremljanje knjižničnega gradiva
 • primerna zaščitna sredstva za posamezne vrste nosilcev informacij
 • naravne katastrofe: poglavitne poškodbe pri poplavi, požaru
 • delovanje v primeru naravnih nesreč
 • digitalizacija knjižničnega gradiva – izbor in priprava gradiva za digitalizacijo
 • čiščenje in manjši posegi na novejšem knjižničnem gradivu – kaj lahko naredimo sami (in česa ne)
 • ogled restavratorske delavnice

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, praktični prikazi

GRADIVO:

Osnove varovanja in zaščite knjižničnega gradiva

Izvedba: Andreja Kozjek, dr. Jasna Malešič, Andrej Štolfa (NUK)

Kotizacija: 70 €

Prijavite se