Tečaj za začetnike v stroki – Modul 1: Knjižnično gradivo in knjižnice

Tečaj je namenjen začetnikom v knjižničarski stroki. Za kandidate za bibliotekarski izpit za knjižničarja je udeležba na tečaju obvezna.
CILJI: Udeležence seznaniti z zgodovino knjige in knjižnic, delovanjem slovenskega knjižničnega sistema, značilnostmi posameznih vrst knjižnic, osnovami upravljanja s knjižničnimi zbirkami in obdelave knjižničnega gradiva ter izposoje gradiva, dela z uporabniki, elektronskimi informacijskimi viri in njihovo uporabo.
VSEBINA:

  • knjižničarska stroka in knjižničarji
  • vrste knjižnic, njihove naloge in delovanje
  • zgodovina knjige in knjižnic
  • informacijske storitve in informacijski viri
  • izgradnja in upravljanje knjižnične zbirke: nabava, inventarizacija in oprema ter odpis knjižničnega gradiva
  • opisna in vsebinska obdelava knjižničnega gradiva
  • bibliografija
  • družbena omrežja in knjižnice
  • delo z uporabniki

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve

Izpitna vprašanja za opravljanje bibliotekarskega izpita za knjižničarja

GRADIVA:

Knjižnično gradivo, knjižnice in knjižnični sistem

Notranja organizacija in delo knjižnic

Informacijska služba in uporaba informacijskih virov

Izvedba: dr. Melita Ambrožič, Milena Bon, Srečko Bončina, Irena Kavčič, Nataša Knap, Urša Kocjan, Tereza Poličnik-Čermelj, Eva Potisek, mag. Darija Rozman, Metka Sternad, Gregor Škrlj (NUK)

Kotizacija: 210 €

Prijavite se