Tečaj za pripravo na splošni del bibliotekarskega izpita

Tečaj je namenjen začetnikom v stroki, ki se pripravljajo na splošni del bibliotekarskega izpita.
CILJ: Udeležence seznaniti z izpitnimi vsebinami in gradivom za pripravo na bibliotekarski izpit.
VSEBINA:
  • ustavna in državna ureditev Republike Slovenije
  • zakonodaja s področja delovnih razmerij
  • specialna zakonodaja s področja delovanja zavodov in sistema javnih uslužbencev
  • specialna zakonodaja s področja knjižničarstva
  • specialna zakonodaja s področja avtorske in sorodnih pravic
  • ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema 
  • profesionalna etika

NAČIN IZVEDBE: predavanja

GRADIVO:

Vsebina in katalog znanj za splošni del bibliotekarskega izpita

Ustavna in državna ureditev Republike Slovenije

Zakonodaja s področja delovnih razmerij

Specialna zakonodaja s področja delovanja zavodov in sistema javnih uslužbencev

Specialna zakonodaja s področja knjižničarstva

Specialna zakonodaja s področja avtorske in sorodnih pravic

Ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema

Izvedba: Katarina Kač (NUK), mag. Tatjana Likar, mag. Marijan Špoljar (Mestna knjižnica Ljubljana), Mojca Žuželj Ogrizek (Univerzitetna knjižnica Maribor)

Kotizacija: 140 €

Za prijavo se registrirajte