Mentorsko delo in podpora kandidatom v času priprave na bibliotekarski izpit

Tečaj je namenjen mentorjem kandidatov za bibliotekarski izpit.

CILJ: Udeležence seznaniti z vlogo in nalogami mentorja v času strokovnega usposabljanja kandidata in pri pripravi pisne naloge za bibliotekarski izpit.

VSEBINA:

  • splošno o mentorstvu ter vlogi in nalogah mentorja
  • priprava programa in spremljanje strokovnega usposabljanja kandidata na delovnem mestu
  • prijava teme pisne naloge kandidata za bibliotekarski izpit za bibliotekarja
  • dnevnik strokovnega usposabljanja kandidata
  • spremljanje ter pomoč kandidatu pri pripravi pisne naloge za bibliotekarski izpit
  • priprava poročila o strokovnem usposabljanju kandidata
  • prikaz primerov prijave na bibliotekarski izpit, programa strokovnega usposabljanja in ustrezno pripravljenega dnevnika strokovnega usposabljanja

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, razprava

Izvedba: dr. Melita Ambrožič, Nataša Knap, Polona Marinšek (NUK)

Kotizacija: /

Za prijavo se registrirajte