Izzivi in pasti priprave pisne naloge za bibliotekarski izpit

Tečaj je namenjen začetnikom v stroki, ki se usposabljajo za opravljanje bibliotekarskega izpita za bibliotekarja. Priporočljiva je tudi udeležba mentorjev kandidatov za bibliotekarski izpit.

CILJI: Udeležence seznaniti s formalnimi in vsebinskimi zahtevami, ki jih morajo kandidati upoštevati pri pripravi pisne naloge za bibliotekarski izpit.

VSEBINA:

  • splošno o pisni nalogi
  • vsebina in oblika pisne naloge
  • citiranje in navajanje virov v pisni nalogi
  • najpogostejše napake pri pripravi pisne naloge
  • vloga mentorja v postopku priprave in oddaje pisne naloge
  • vprašanja udeležencev

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, razprava

Izvedba: dr. Melita Ambrožič, Nataša Knap (NUK)

Kotizacija: /

Za prijavo se registrirajte