Izobraževanje za začetnike v stroki

 • Izzivi in pasti priprave pisne naloge za bibliotekarski izpit

  Tečaj je namenjen začetnikom v stroki, ki se usposabljajo za opravljanje bibliotekarskega izpita za bibliotekarja. Priporočljiva je tudi udeležba mentorjev kandidatov za bibliotekarski izpit. CILJI: Udeležence seznaniti s formalnimi in vsebinskimi zahtevami, ki jih morajo kandidati upoštevati pri pripravi pisne naloge za bibliotekarski izpit. VSEBINA: splošno o pisni nalogi vsebina …

 • Tečaj za pripravo na splošni del bibliotekarskega izpita

  Tečaj je namenjen začetnikom v stroki, ki se pripravljajo na splošni del bibliotekarskega izpita.   CILJ: Udeležence seznaniti z izpitnimi vsebinami in gradivom za pripravo na bibliotekarski izpit.   VSEBINA: ustavna in državna ureditev Republike Slovenije zakonodaja s področja delovnih razmerij specialna zakonodaja s področja delovanja zavodov in sistema javnih …

 • Tečaj za začetnike v stroki – Modul 1: Knjižnično gradivo in knjižnice

  Tečaj je namenjen začetnikom v knjižničarski stroki. Za kandidate za bibliotekarski izpit za knjižničarja je udeležba na tečaju obvezna. CILJI: Udeležence seznaniti z osnovami knjižničarske stroke, razvojem in delovanjem slovenskega knjižničnega sistema, značilnostmi posameznih vrst knjižnic, osnovami izposoje gradiva in dela z uporabniki, elektronskimi informacijskimi viri in njihovo uporabo, osnovami …

 • Tečaj za začetnike v stroki – Modul 2: Osnove varovanja in zaščite knjižničnega gradiva

  Tečaj je namenjena knjižničarjem, ki se želijo seznaniti z osnovami varovanja in zaščite knjižničnega gradiva. Za kandidate za bibliotekarski izpit za knjižničarja je udeležba na tečaju obvezna. CILJI: Udeležence seznaniti s teoretičnimi osnovami in praktičnimi postopki varovanja in zaščite gradiva ter prikazati, kako lahko manjše posege na knjižničnem gradivu opravijo …