Izobraževanje za začetnike v stroki

 • Tečaj za začetnike v stroki – Modul 1: Knjižnično gradivo in knjižnice

  Tečaj je namenjen začetnikom v knjižničarski stroki. Za kandidate za bibliotekarski izpit za knjižničarja je udeležba na tečaju obvezna. CILJI: Udeležence seznaniti z zgodovino knjige in knjižnic, delovanjem slovenskega knjižničnega sistema, značilnostmi posameznih vrst knjižnic, osnovami upravljanja s knjižničnimi zbirkami in obdelave knjižničnega gradiva ter izposoje gradiva, dela z uporabniki, …

  Prvi prihajajoči termin: 09. 10. 2023 ob 09:00 - 13. 10. 2023 ob 13:00 (Na spletu (ZOOM)) Prijavi se

 • Tečaj za začetnike v stroki – Modul 2: Osnove varovanja in zaščite knjižničnega gradiva

  Tečaj je namenjena knjižničarjem, ki se želijo seznaniti z osnovami varovanja in zaščite knjižničnega gradiva. Za kandidate za bibliotekarski izpit za knjižničarja je udeležba na tečaju obvezna. CILJI: Udeležence seznaniti s teoretičnimi osnovami in praktičnimi postopki varovanja in zaščite gradiva ter prikazati, kako lahko manjše posege na knjižničnem gradivu opravijo …

  Prvi prihajajoči termin: 19. 10. 2023 ob 09:00 (Leskoškova 12) Prijavi se

 • Tečaj za pripravo na splošni del bibliotekarskega izpita

  Tečaj je namenjen začetnikom v stroki, ki se pripravljajo na splošni del bibliotekarskega izpita. CILJ: Udeležence seznaniti z izpitnimi vsebinami in gradivom za pripravo na bibliotekarski izpit. VSEBINA: ustavna in državna ureditev Republike Slovenije zakonodaja s področja delovnih razmerij specialna zakonodaja s področja delovanja zavodov in sistema javnih uslužbencev specialna …

  Prvi prihajajoči termin: 18. 09. 2023 ob 09:00 - 19. 09. 2023 ob 16:30 (Leskoškova 12) Prijavi se

 • Izzivi in pasti priprave pisne naloge za bibliotekarski izpit

  Tečaj je namenjen začetnikom v stroki, ki se usposabljajo za opravljanje bibliotekarskega izpita za bibliotekarja. Priporočljiva je tudi udeležba mentorjev kandidatov za bibliotekarski izpit. CILJI: Udeležence seznaniti s formalnimi in vsebinskimi zahtevami, ki jih morajo kandidati upoštevati pri pripravi pisne naloge za bibliotekarski izpit. VSEBINA: splošno o pisni nalogi vsebina …

  Prvi prihajajoči termin: 20. 06. 2023 ob 09:00 (Na spletu (ZOOM)) Prijavi se

 • Mentorsko delo in podpora kandidatom v času priprave na bibliotekarski izpit

  Tečaj je namenjen mentorjem kandidatov za bibliotekarski izpit. CILJ: Udeležence seznaniti z vlogo in nalogami mentorja v času strokovnega usposabljanja kandidata in pri pripravi pisne naloge za bibliotekarski izpit. VSEBINA: splošno o mentorstvu ter vlogi in nalogah mentorja priprava programa in spremljanje strokovnega usposabljanja kandidata na delovnem mestu prijava teme …

  Prvi prihajajoči termin: 16. 10. 2023 ob 09:00 (Na spletu (ZOOM)) Prijavi se