Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: ime korporacije

Tečaj je namenjen predvsem bodočim kreatorjem in redaktorjem normativnih zapisov za korporacije, priporočljiv pa je za vse, ki se pri katalogizaciji srečujejo z imeni korporacij. Tečaj je obvezen za vse, ki želijo pridobiti pooblastilo CAT_NEWCB.

Udeležba na tečaju podaljšuje aktivnost dovoljenja za vzajemno katalogizacijo.

POGOJA UDELEŽBEUdeleženci morajo imeti dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo in opravljen Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: osebno ime (NUK).

CILJ: Osvežitev poznavanja pravil za oblikovanje normativnih točk dostopa za korporacije, udeležence seznaniti z novostmi in jih usposobiti za samostojno oblikovanje normativnih zapisov za imena korporacij.

VSEBINA:

  • pregled obstoječih pravil za oblikovanje normativnih točk dostopa za imena korporacij
  • novosti pri oblikovanju normativnih točk dostopa za imena korporacij
  • izbira imena za normativno točko dostopa za ime korporacije
  • variantne in sorodne točke dostopa
  • format COMARC/A – normativni zapisi za imena korporacij

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje

Izvedba: Suzana Šulek, Valentina Velkavrh (NUK)

Kotizacija: 70 €

Prijavite se