Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: ime rodbine

Tečaj je namenjen predvsem bodočim kreatorjem in redaktorjem normativnih zapisov za rodbine.

POGOJA UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo in opravljen Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: osebno ime (NUK).

CILJ: Udeležence seznaniti s posebnostmi pri oblikovanju normativnih točk dostopa za imena rodbin.

VSEBINA:

  • pregled pravil za oblikovanje normativnih točk dostopa za imena rodbin
  • izbira imena za normativno točko dostopa 
  • variantne in sorodne točke dostopa
  • format COMARC/A – normativni zapisi za imena rodbin

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje

Izvedba: Valentina Velkavrh (NUK)

Kotizacija: 70 €

Prijavite se