Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: osebno ime

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki bodo sodelovali pri redakciji baze podatkov CONOR v sistemu COBISS.

POGOJ UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo.

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno kreiranje popolnih normativnih zapisov in za redakcijo že obstoječih normativnih zapisov v bazi podatkov CONOR s poudarkom na oblikovanju normativne točke dostopa za osebno ime.

VSEBINA:

  • izbira imena za normativno točko dostopa za osebno ime
  • oblikovanje normativne točke dostopa za osebno ime
  • variantne in sorodne točke dostopa
  • format COMARC(A)

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje

Opravljen tečaj je pogoj za udeležbo na tečajih: Katalogizacija v sistemu COBISS – ažuriranje CONOR (IZUM), Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: ime korporacije (NUK) ter Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: ime rodbine (NUK).

Izvedba: Irena Kavčič (NUK)

Kotizacija: 70 €

Prijavite se