Katalogizacija neknjižnega gradiva: video gradivo - izpopolnjevalni tečaj

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki že katalogizirajo video gradivo v sistemu COBISS in želijo obnoviti svoje znanje.

TERMIN: Termin bo določen, ko se bo na tečaj prijavilo vsaj 6 udeležencev.

ČAS: 9.00–16.30 (čas trajanja je okviren, prilagojen bo glede na število udeležencev in poslane primere)

POGOJ UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje C za vzajemno katalogizacijo.

CILJ: Izpopolnitev znanja katalogizacije video gradiva.

VSEBINA:

  • težji primeri pri katalogizaciji video gradiva
  • najpogostejše dileme pri katalogizaciji video gradiva
  • novosti na področju katalogizacije video gradiva

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje

Izvedba: Suzana Šulek (NUK)

Kotizacija: 70 €