Katalogizacija neknjižnega gradiva: rokopisno gradivo, zapuščine in tvorjene zbirke

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki bodo katalogizirali rokopisno gradivo in tvorjene zbirke v sistemu COBISS.

TERMIN: Termin bo določen, ko se bo na tečaj prijavilo vsaj 6 udeležencev.

ČAS: 9.00–16.30

POGOJ UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo.

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo rokopisnega gradiva, zapuščin in tvorjenih zbirk v sistemu COBISS.

VSEBINA

  • vrste rokopisnega gradiva in njihove značilnosti
  • urejanje zapuščinskih fondov 
  • bibliografski opis in ustrezna polja v formatu COMARC/B
  • posebnosti pri katalogizaciji zapuščin in rokopisnega gradiva 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje

Izvedba: Marjeta Šušterčič, Valentina Velkavrh (NUK)

Kotizacija: 70 €

Za prijavo se registrirajte