Katalogizacija neknjižnega gradiva

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki bodo katalogizirali neknjižno gradivo v sistemu COBISS.

POGOJ UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo.

Priporočljivo je, da imajo udeleženci opravljen tečaj Katalogizacija v sistemu COBISS – nadaljevalni tečaj (IZUM).

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo neknjižnega gradiva v sistemu COBISS.

VSEBINA:

  • vrste neknjižnega gradiva in njihove posebnosti
  • bibliografski opis neknjižnega gradiva po ISBD in ustrezna polja v formatu COMARC/B (posebnosti za posamezno vrsto neknjižnega gradiva)
  • katalogizacija neknjižnega gradiva

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje

Opravljen tečaj je pogoj za pridobitev dovoljenja C za vzajemno katalogizacijo.

Izvedba: Irena Kavčič, Urša Kocjan, Milica Pavlović, dr. Renata Šolar, Suzana Šulek (NUK)

Kotizacija: 200 €

Za prijavo se registrirajte