Katalogizacija kontinuiranih virov

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki bodo katalogizirali kontinuirane vire v sistemu COBISS.SI.

POGOJA UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo in opravljen tečaj Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj (IZUM).

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo kontinuiranih virov v sistemu COBISS.SI.

VSEBINA:

  • ISBD – definicija in zvrsti kontinuiranih virov
  • značilna območja ISBD in ustrezna polja v formatu COMARC/B
  • katalogizacija serijskih publikacij in integrirnih virov
  • dodeljevanje ISSN kontinuiranim virom

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje

Opravljen tečaj je pogoj za pridobitev dovoljenja B2 za vzajemno katalogizacijo.

Izvedba: mag. Neja Mlakar, Valentina Velkavrh (NUK)

Kotizacija: 200 €

Prijavite se