Katalogizacija antikvarnega knjižnega gradiva

Tečaj je namenjen bodočim katalogizatorjem antikvarnega knjižnega gradiva, natisnjenega do vključno leta 1820.

POGOJ UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo.

Priporočljivo je, da imajo udeleženci opravljen tečaj Katalogizacija v sistemu COBISS – nadaljevalni tečaj (IZUM).

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo antikvarnega knjižnega gradiva v sistemu COBISS.

VSEBINA:

  • ISBD(A) osnovni pregled – območja in viri podatkov
  • koristni viri in priročniki za delo z antikvarnim gradivom
  • posebnosti in poudarki pri katalogizaciji starejšega knjižnega gradiva (likovne komponente, naslovna stran, posebnosti izvoda, provenience, privezki, različice stavka, prstni odtis)
  • katalogizacija antikvarnega gradiva – pregled po območjih oziroma poljih in podpoljih v COMARC/B formatu s poudarkom na značilnih poljih in strukturi polja 200 s podpolji
  • delo z normativnimi zapisi
  • lokacijski podatki
  • najpogostejše poškodbe gradiva in prepoznavanje stopnje ohranjenosti gradiva

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje

Opravljen tečaj je pogoj za pridobitev dovoljenja D za vzajemno katalogizacijo. 

Izvedba: Urša Kocjan, dr. Jasna Malešič, dr. Sonja Svoljšak (NUK)

Kotizacija: 140 €