Uvod v iskanje in uporabo citatnih indeksov

CILJ: Udeležence seznaniti z uporabo citatnih indeksov. 

VSEBINA: Na tečaju bomo predstavili citatne indekse, različne načine iskanja in uporabe. Poudarek bo na podatkovnih zbirkah Web of Science, Scopus in Google Scholar ter njihovih kazalnikih vplivnosti (faktor vpliva, SNIP, h-indeks itn.). Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje 

Izvedba: Barbara Škabar Cerar (NUK)

Kotizacija: /