Kako do knjižničnega gradiva in storitev Narodne in univerzitetne knjižnice

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno iskanje knjižničnega gradiva in uporabo storitev Narodne in univerzitetne knjižnice.

VSEBINA: Na tečaju bomo predstavili osnovne značilnosti knjižnične zbirke NUK, postavitev gradiva, različne vire za iskanje in naročanje gradiva (računalniški in listkovni katalogi), možnosti dostopa in uporabe gradiva ter podali pregled storitev NUK, ki so namenjene uporabnikom. Na kratko bomo predstavili tudi možnosti za uporabo elektronskih virov na daljavo (računalniški katalog NUK, Digitalna knjižnica Slovenije, Spletni arhiv, Mrežnik, Akademska digitalna zbirka).

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve

Izvedba: Barbara Škabar Cerar (NUK)

Kotizacija: /

Za prijavo se registrirajte