Iskanje znanstvene literature s pomočjo portala mEga iskalnik NUK v Akademski digitalni zbirki (COBISS+)

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno iskanje po Akademski digitalni zbirki – ADZ.

VSEBINA: Na tečaju bomo predstavili funkcionalnosti mEga iskalnika NUK v Akademski digitalni zbirki na programski platformi COBISS+, kjer so implementirani specializirani univerzitetni portali. Predstavili bomo različne načine iskanja, načine izdelave iskalnih zahtev, pomene posameznih iskalnih polj, uporabo fasetnega omejevanja, uporabo logičnih operatorjev, dostopnost do celotnega besedila in druge funkcionalnosti uporabniškega vmesnika. Iskanje bomo predstavili s primeri.  

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve

Izvedba: Nataša Jordan

Kotizacija: /