Izobraževanje za uporabnike

 • Kako do knjižničnega gradiva in storitev Narodne in univerzitetne knjižnice

  CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno iskanje knjižničnega gradiva in uporabo storitev Narodne in univerzitetne knjižnice. VSEBINA: Na tečaju bomo predstavili osnovne značilnosti knjižnične zbirke NUK, postavitev gradiva, različne vire za iskanje in naročanje gradiva (računalniški in listkovni katalogi), možnosti dostopa in uporabe gradiva ter podali pregled storitev NUK, ki so …

  Prvi prihajajoči termin: 08. 05. 2024 ob 17:00 (Na spletu (ZOOM)) Za prijavo se registrirajte

 • Iskanje znanstvene literature s pomočjo portala mEga iskalnik NUK v Akademski digitalni zbirki (COBISS+)

  CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno iskanje po Akademski digitalni zbirki – ADZ. VSEBINA: Na tečaju bomo predstavili funkcionalnosti mEga iskalnika NUK v Akademski digitalni zbirki na programski platformi COBISS+, kjer so implementirani specializirani univerzitetni portali. Predstavili bomo različne načine iskanja, načine izdelave iskalnih zahtev, pomene posameznih iskalnih polj, uporabo fasetnega …

  Prvi prihajajoči termin: 15. 05. 2024 ob 10:00 (Na spletu (ZOOM)) Za prijavo se registrirajte

 • Elektronski informacijski viri za pomoč pri študiju in raziskovalnem delu

  CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno iskanje po elektronskih informacijskih virih, jih seznaniti s pomenom izbire informacijskega vira, z različnimi orodji, ki jih lahko uporabljajo pri procesu iskanja, in s skupnimi značilnostmi različnih uporabniških vmesnikov.  VSEBINA: Na tečaju bomo predstavili, kako izberemo ustrezne vire za iskanje znanstvene in strokovne literature in kje …

  Prvi prihajajoči termin: 23. 05. 2024 ob 10:00 (Na spletu (ZOOM)) Za prijavo se registrirajte

 • Uvod v iskanje in uporabo citatnih indeksov

  CILJ: Udeležence seznaniti z uporabo citatnih indeksov.  VSEBINA: Na tečaju bomo predstavili citatne indekse, različne načine iskanja in uporabe. Poudarek bo na podatkovnih zbirkah Web of Science, Scopus in Google Scholar ter njihovih kazalnikih vplivnosti (faktor vpliva, SNIP, h-indeks itn.). Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj.  NAČIN IZVEDBE: …

 • Uporaba orodja za upravljanje bibliografskih referenc EndNote Online

  CILJ: Udeležence seznaniti s posebnostmi in uporabo orodja za zbiranje, urejanje ter oblikovanje osebnih zbirk bibliografskih referenc EndNote Online. VSEBINA: Predstavitev orodja za upravljanje bibliografskih referenc, ki jih navajamo (citiramo) pri pisanju strokovnih, znanstvenih in drugih besedil. Ustvarili bomo osebne račune, v katere bomo uvažali reference, ki jih bomo poiskali …

  Prvi prihajajoči termin: 18. 06. 2024 ob 10:00 (Na spletu (ZOOM)) Za prijavo se registrirajte

 • Izobraževanje avtorjev za objavljanje v odprtem dostopu

  CILJ: Udeležence seznaniti z odprtim dostopom in posebnostmi objavljanja v odprtem dostopu. VSEBINA: Na tečaju predstavimo odprti dostop, razloge za objavo v odprtem dostopu, različne poslovne modele objavljanja v odprtem dostopu, uveljavljanje ugodnosti za avtorje pri objavah, založniške politike, plenilske založnike, kje najdemo objave v odprtem dostopu in smernice v …

 • Kako do knjižničnega gradiva in storitev Narodne in univerzitetne knjižnice: PressReader

  CILJ: Udeleženci se bodo naučili samostojno dostopati in uporabljati zbirko PressReader VSEBINA: Na tečaju bomo predstavili zbirko PressReader, ki vsebuje tekoče izdaje več kot 7.300 naslovov dnevnega časopisja in revij, ki izhajajo v 120 državah in v več kot 60 jezikih. V zbirko so vključeni tudi slovenski naslovi, kot so …

  Prvi prihajajoči termin: 29. 05. 2024 ob 10:00 (Na spletu (ZOOM)) Za prijavo se registrirajte