Plačilo kotizacije

Prijava

Na tečaje se lahko prijavite na strani Prijava na tečaje. Tu lahko spremljate število prijav na določen tečaj in obvestila o izvedbi tečaja.

Obveščanje

Prijavljeni na tečaj bodo najkasneje 2 dni pred načrtovanim datumom tečaja prejeli elektronsko obvestilo o njegovi izvedbi. Za tečaje, pri katerih datumi niso določeni, bodo prijavljeni dobili obvestilo o predvidenem datumu tečaja, ko bo nanj prijavljeno zadostno število udeležencev.

Kotizacija

Pri vsaki izobraževalni obliki je navedena višina kotizacije. Udeleženci oziroma njihove ustanove nakažejo kotizacijo po prejemu računa na TRR pri UJP: 01100-6030371984. Račune pošiljamo po zaključenih tečajih.

Prijavljeni udeleženci, ki odsotnosti ne sporočijo pravočasno, poravnajo kotizacijo v celoti.

V skladu z določbo 8. točke 42. člena ZDDV-1 (Ur. l. RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11) so naši tečaji uvrščeni med izobraževalne storitve, ki so oproščene plačila DDV, zato v ceni kotizacije DDV ni vključen. V skladu z omenjeno določbo oprostitev plačila DDV ne velja za tečaje zunanjih izvajalcev, zato je pri teh tečajih v ceni kotizacije vključen 22% DDV.