Splošne informacije

NUK izvaja različne oblike neformalnega izobraževanja. Izobraževalne vsebine so namenjene knjižničarjem začetnikom, knjižničarjem, ki želijo izpopolniti svoje znanje, ter tistim, ki se želijo usposobiti za delo v sistemu vzajemne katalogizacije. Na tečaje in delavnice vabimo tudi tiste, ki niso zaposleni v knjižnici, a bi se želeli seznaniti z izobraževalnimi vsebinami iz naše ponudbe.

NUK izvaja tudi tečaje za iskanje po informacijskih virih, namenjene uporabnikom knjižnic. Udeležijo se jih lahko tudi osebe, ki niso včlanjene v NUK.

Izobraževanja izvajamo v računalniški učilnici na Turjaški ulici 1, v učilnici na Leskoškovi cesti 12 ter v spletnem okolju (na Zoom).

 

Kontakt

Polona Marinšek                                            Nataša Knap
T: (01) 2001 160                                              T: (01) 2001 139
E: polona.marinsek@nuk.uni-lj.si                E: natasa.knap@nuk.uni-lj.si