Arhiv javno dostopnih izobraževalnih gradiv

Katalogizacija video gradiva (gradivo s tečaja Katalogizacija neknjižnega gradiva: video gradivo - izpopolnjevalni tečaj): Suzana Šulek

Oblaki odprte znanosti (izvedeno predavanje v okviru tečaja Infrastruktura odprte znanosti): mag. Irena Vipavc Brvar

Novosti v knjižničarstvu, 12. 12. 2023 (posnetki)

Predstavitev druge izdaje učbenika Organizacija knjižničnih zbirk (Tereza Poličnik–Čermelj)

A non-destructive method for dating of books (Floriana Coppola, PhD)

Pot do IFLA evropske strategije knjižnic (dr. Mojca Rupar–Korošec)

COBISS Lib – predstavitev funkcionalnosti naslednje verzije (mag. Zdenka Kamenšek)

Kaj ustvarjamo v CTK (Tilen Mandelj)

Odpisni seznami gradiva za NUK (Miha Praprotnik)

Ko podobe oživijo: spletne učilnice v NUK (Mojca Trtnik)

Novosti v knjižničarstvu, 9. 6. 2023 (posnetek)

Delo interesne skupine za umetno inteligenco pri IFLI (dr. Mojca Rupar Korošec)

Potek nastajanja delnega prevoda katalogizacijskega standarda RDA v slovenski jezik (Aleš Čakalić)

Poročilo s konference QQML (mag. Marijan Špoljar, Erika Žitko)

Študenti in njihova uporaba knjižnic (dr. Tanja Merčun Kariž)

Dostavni formati digitaliziranega gradiva za uporabnike s posebnimi potrebami: rezultati raziskave EODOPEN (Andreja Hari, dr. Alenka Kavčič Čolić)

Novosti v avtorskem pravu, 12. 12. 2022

Novosti v avtorskem pravu (Urša Chitrakar)

Novosti v knjižničarstvu, 10. 6. 2022

Vključevanje izzivov iz prakse v seminarsko delo s študenti  (dr. Polona Vilar)

Raziskovanje uporabniške izkušnje na primeru dLib.si (dr. Tanja Merčun Kariž, Maja Kuhar)

Iskanje informacij ter dostop do celotnih besedil: projekt Akademske digitalne zbirke Slovenije s podporo Digitalnega repozitorija COBISS – dCOBISS (Miran Petek)

Kaj je RDA -  kako obravnavamo podatke in zakaj so pomembni (dr. Mojca Rupar Korošec)

Nov način oddaje obveznih izvodov (Anže Žugič)

Vloga repozitorijev pri radikalni transformaciji znanstvenega komuniciranja – kratko poročilo z letošnjega sestanka in Generalne skupščine Konfederacije odprtodostopnih repozitorijev (COAR) (dr. Alenka Kavčič Čolić)

Novosti v knjižničarstvu, 5. 11. 2021

Portal Založniki v NUK (Boris Rifl)

Statistične meritve splošnih knjižnic – prenos podatkov iz lokalnih baz znotraj sistema COBISS.SI (Linda Škufca, mag. Damjana Tizaj Marc)

Raziskave s področja dediščinske znanosti na papirju v NUK (dr. Jasna Malešič)

Historical library collection survey and long-term preservation planning (Floriana Coppola, PdD)

Nova organizacijska struktura IFLE (dr. Mojca Rupar Korošec)

Finančno izobraževanje v splošnih knjižnicah (FINLIT) (Milena Bon, dr. Alenka Kavčič Čolić)

Znanja, ki si jih želimo knjižničarji: predstavitev rezultatov ankete o izobraževalnih potrebah knjižničarjev (Damjana Vovk)

Potrebne kompetence bibliotekarjev danes in v prihodnosti - povzetek ugotovitev raziskave (dr. Tanja Merčun Kariž, Polona Vilar)

Prenova študijskih programov Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (dr. Tanja Merčun Kariž)

Novosti v knjižničarstvu, 28. 5. 2021

Predstavitev izsledkov doktorske disertacije z naslovom Konceptualna zasnova sistema za katalogizacijo na osnovi nove paradigme bibliografskega univerzuma (dr. Mihela Pauman Budanović)

Predstavitev izsledkov doktorske disertacije z naslovom Bibliometrijska analiza objavljanja raziskovalnih skupin na področju gozdarstva, lesarstva in papirništva (dr. Maja Peteh)

Predstavitev konference "9th International Summit of the Book 2020 & Western Balkan Information and Media Literacy Conference 2020"  (dr. Mojca Rupar Korošec)

Predstavitev strokovnih izhodišč za vzpostavitev kompetenčnih centrov (Milena Bon)

Predstavitev publikacije Katalogizacija videoposnetkov (Suzana Šulek)

Predstavitev projekta EODOPEN: E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta (Tina Glavič, Andreja Hari)

Novosti v knjižničarstvu, 18. 10. 2019

Predstavitev novosti z 12. Posvetovanja za splošne knjižnice na Hrvaškem (Milena Bon, Urška Lobnikar Paunović, dr. Gorazd Vodeb)

Predstavitev novosti s konference ALA 2019 (Katja Bevk, Saša Vidmar)

Vrednotenje virov: evalvacija konference KNOTS (Ksenija Medved)

Predstavitev novosti s 16. dnevov specialnih in visokošolskih knjižnice »Knjižnice, ustanovitelji skupnosti – dialog za spremembe« (Barbara Kavčič)

Naj nevidno postane vidno! – strokovni utrinki s konference LIBER 2019  (Mojca Trtnik)

IFLA 2019: Knjižnice spodbujevalke sprememb (dr. Melita Ambrožič)

Novosti na področju trajnega ohranjanja digitalnih virov: poročilo z mednarodne konference iPRES 2019 (dr. Alenka Kavčič Čolić)