Komisija za bibliotekarski izpit

Komisija za bibliotekarski izpit deluje pri nacionalni knjižnici. Člane imenuje predstojnik nacionalne knjižnice, na podlagi javnega poziva. Mandat članov komisije je pet let. Predstojnik nacionalne knjižnice lahko za posamezni izpitni rok, na predlog Komisije za bibliotekarski izpit, imenuje dodatne izpraševalce za posebni in/ali splošni del bibliotekarkega izpita.

KOMISIJA ZA BIBLIOTEKARSKI IZPIT V MANDATNEM OBDOBJU 2022–2027:

 • dr. Melita Ambrožič (predsednica)
 • mag. Aleš Klemen (namestnik predsednice)
 • Srečko Bončina (član)
 • Katarina Kač (članica)
 • dr. Alenka Kavčič Čolić (članica)
 • mag. Zoran Krstulović (član)
 • mag. Tatjana Likar (članica)
 • Anita Šiško (članica)
 • Marjeta Šušterčič (članica)
 • Polona Marinšek (strokovna tajnica)
 • Nataša Knap (namestnica strokovne tajnice)

Poslovnik Komisije za bibliotekarski izpit

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Komisije za bibliotekarski izpit , sprejete 4. 11. 2020

Vzorec Zapisnika o opravljanju bibliotekarskega izpita za bibliotekarja

Vzorec Zapisnika o opravljanju bibliotekarskega izpita za knjižničarja