Pogoji za pristop in posebni del bibliotekarskega izpita za knjižničarja

Pogoji za pristop

K bibliotekarskemu izpitu za KNJIŽNIČARJA lahko pristopijo kandidati, ki:

  1. Opravljajo strokovna knjižničarska dela knjižničarja oz. višjega knjižničarja.
  2. Imajo opravljeno strokovno usposabljanje za opravljanje bibliotekarskega izpita.
  3. Imajo opravljen Tečaj za začetnike v stroki, ki ga organizira in izvaja NUK. 

Kandidati se na izpit prijavijo vsaj pet mesecev pred razpisanim izpitnim obdobjem. Več o prijavi na bibliotekarski izpit si lahko preberete na spletni strani v rubriki Prijava na bibliotekarski izpit.

Posebni del bibliotekarskega izpita za knjižničarja

Posebni del bibliotekarskega izpita za knjižničarja opravlja kandidat v obliki ustnega preverjanja poznavanja predpisanih izpitnih vsebin. Preverjanje poznavanja posamezne izpitne vsebine lahko traja največ 20 minut.

Kandidat je posebni del izpita opravil, če je bil uspešen pri vseh izpitnih vsebinah posebnega dela izpita. Če pri posamezni izpitni vsebini posebnega dela izpita ni bil uspešen, mu izpitna komisija določi rok za ponovitev posamezne izpitne vsebine posebnega dela izpita. Če ni bil uspešen pri vseh izpitnih vsebinah, ponavlja celoten posebni del izpita v roku, ki ga določi izpitna komisija. Kandidat lahko posebni del izpita ponavlja največ dvakrat.

Izpitna vprašanja ter priporočeni viri in literatura za posebni del bibliotekarskega izpita za knjižničarja